tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Ondernemersadvisering

Wat is het?

In onze Ondernemingsadvisering staan Lifestyle en Financiële Planning centraal. Met Lifestyle en Financiële Planning helpen wij u bij het vaststellen, behalen en behouden van de door u gewenste levensstijl na het starten van de onderneming. Het Financieel Plan vormt het uitgangspunt voor het Ondernemingsplan, waarin wij met u de start van uw onderneming uitwerken en onderbouwen.

Hoe veel mensen denken over Ondernemersadvisering
 • Eenmalig plan
 • Begint met cijfers
 • Gebaseerd op transacties
 • Gebaseerd op producten: “Dit product is beter dan dat product”

Hoe wij denken over Ondernemersadvisering
 • Voortdurend proces; wanneer uw leven verandert moet ook uw plan veranderen
 • Begint met u, uw levensstijl en uw wensen en doelstellingen
 • Gebaseerd op een lange termijn één-op-één relatie met uw adviseur
 • Gebaseerd op het beheren van uw financiële strategie

Onze taak is het beheren van uw gehele financiële strategie; van uw wensen en doelstellingen, budget- en ondernemingsadvies om uw huidige levensstijl te behouden en vermogensadvies om uw toekomstige levensstijl veilig te stellen, tot bedrijfsoverdracht (estate planning).


Hoe doen wij het?

Tijdens de Lifestyle Planning leren wij u kennen en helpen wij u te bepalen welke levensstijl u wenst. Op basis van uw wensen en doelstellingen maken wij een uitgebreide analyse van uw huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven, uw bezittingen en schulden en eventueel toekomstig vermogen. Door middel van scenario’s wordt grafisch in kaart gebracht wat er met het inkomen gebeurt bij verschillende risico’s zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en tegenvallende ondernemingsresultaten. Deze analyse geeft een uitstekend overzicht van uw huidige financiële situatie.

Nadat wij in de Lifestyle Planning de door u gewenste levensstijl hebben vastgesteld, bepalen wij tijdens de Financiële Planning hoe u uw doelstellingen kunt bereiken en hoe u de door u gewenste levensstijl kunt behalen of behouden. De Financiële Planning helpt u bij het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Wat heb ik nodig om mijn huidige levensstijl te behouden?
 • Wat moet ik doen om mijn gezin financiële zekerheid te bieden, wat er ook gebeurt?
 • Welke ondernemingsvorm past bij mijn financiële privé situatie en mijn ondernemingsactiviteiten?

In het Financieel Plan berekenen wij onder meer het minimaal benodigde inkomen om de door u gewenste levensstijl te behalen of behouden. De strategie en de financiële doelstellingen van uw onderneming kunt u op het minimaal benodigde inkomen afstemmen in het Ondernemingsplan. Het Financieel Plan vormt de input voor uw Ondernemingsplan.

Door middel van een onderhoudsabonnement blijven wij u adviseren en proactief inspelen op wetswijzigingen en uw veranderende situatie, zodat u niet voor onverwachte uitkomsten komt te staan. Wij beheren uw financiële strategie, zodat u een financieel gezond en rustig leven heeft zonder de onzekerheid of uw financiële zaken goed geregeld zijn. Onderdeel van de financiële strategie is het monitoren van de ontwikkeling van uw onderneming en de daarbij passende ondernemingsvorm.

Hierbij nemen wij ook uw wensen en doelstellingen in acht. Deze kunnen immers veranderen, wat Ondernemersadvisering tot een voortdurend proces maakt.


Aanleidingen voor Ondernemersadvisering

 • Starten van een onderneming
 • Wijzigen van de ondernemingsvorm
 • Overdragen van een onderneming
 • Opbouw van een pensioenkapitaal
achtergrond