tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Onze tarieven

De dienstverlening van QP Advies is gebaseerd op vaste kosten. Het eerste gesprek met uw adviseur is kosteloos en vrijblijvend. Indien wij voldoende inzicht hebben in uw wensen en doelstellingen en uw financiële situatie, kunnen wij u na dit eerste gesprek een overzicht geven van de kosten van onze dienstverlening. Op deze manier heeft u vooraf inzicht in de kosten en komt u niet voor verrassingen te staan.

Wij zijn van mening dat een advies dat betaald wordt door middel van provisies niet in uw belang is. Een productaanbieder betaalt de financieel adviseur voor het verkopen van producten en niet voor het geven van een onafhankelijk advies aan u. Wij willen uw belang voorop zetten en niet het belang van de productaanbieder. QP Advies wenst geen provisies te ontvangen.

Het salaris voor het personeel en de arbeidsvergoeding voor de vennoten van QP Advies wordt vastgesteld aan de hand van ervaring, de genoten opleidingen, de uitgevoerde werkzaamheden, de functie en het aantal gewerkte uren. De omzet of winst vormt geen onderdeel van de beloning voor het personeel in dienst bij QP Advies. De medewerkers van QP Advies ontvangen geen variabele beloning, maar een vast salaris. Op deze wijze wordt het onafhankelijke advies aan u geborgd en niet beïnvloed door bonussen en het verkopen van financiële producten. Vennoten hebben naast de arbeidsvergoeding recht op een aandeel in de overwinst.

De kosten van onze dienstverlening vindt u in het dienstverleningsdocument. Het kan voorkomen dat u een specifiek advies nodig heeft dat niet in het dienstverleningsdocument is opgenomen. In dat geval berekenen wij een afzonderlijk tarief voor u. Dit tarief zullen wij voorafgaand aan het adviestraject inzichtelijk maken.
achtergrond