tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Vermogensadvisering

Wat is het?

Onze Vermogensadvisering heeft tot doel u voortdurend en op gestructureerde wijze te begeleiden bij het opbouwen en in stand houden van vermogen. Het is onze taak uw vermogen af te stemmen op de door u gewenste huidige en toekomstige levensstijl, zodat u nu en in de toekomst voldoende financiële middelen heeft.


Hoe veel mensen denken over Vermogensadvisering

 • Eenmalig plan
 • Begint met het streven naar een onrealistisch hoog rendement
 • Zonder risico’s in acht te nemen
 • Gebaseerd op transacties
 • Gebaseerd op producten: “Dit fonds is beter dan dat fonds”


Hoe wij denken over Vermogensadvies

 • Voortdurend proces; wanneer uw leven verandert moet ook uw vermogensplan veranderen
 • Begint met u, uw levensstijl en uw wensen en doelstellingen en het hierop afstemmen van uw vermogensopbouw
 • Zonder onnodige risico’s te nemen
 • Gebaseerd op een lange termijn één-op-één relatie met uw adviseur
 • Gebaseerd op het beheren van uw financiële strategie


Hoe doen wij het?

Ons Vermogensadvies is geen op zichzelf staand advies, maar wordt voorafgegaan door Lifestyle en Financiële Planning. Tijdens de Lifestyle Planning bespreken wij welke doelen u wilt behalen in uw leven en stellen wij uw risicobereidheid ten aanzien van het opbouwen en het in stand houden van uw vermogen vast.

In de Financiële Planning bepalen wij hoe u uw doelen kunt bereiken en hoeveel vermogen u nodig heeft om de door u gewenste levensstijl te behalen. Aan de hand van scenarioanalyses tonen wij u de kans van slagen om uw vermogensdoelstelling te bereiken en met welk worstcase-scenario u rekening dient te houden.

Vanuit de Lifestyle en Financiële Planning ontvangt u een Vermogensadvies, waarin wij de uitkomsten rondom uw risicobereidheid en de scenarioanalyses verwerken. Voor het optimaal begeleiden van uw vermogensopbouw hanteren wij een gestructureerd vermogensbeleid. Het vermogensbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Actief spaar- en beleggingsadvies
 • Actief beheerde beleggingsfondsen in combinatie met trackers (indexvolgende fondsen)
 • Buy-and-Hold strategie
 • Risicospreiding en risicoreductie

Voor de operationele uitvoering van de Vermogensadvisering maken wij gebruik van de diensten van Fondsenplatform. Fondsenplatform biedt de mogelijkheid om al uw beleggingen op één rekening onder te brengen, waardoor u in één oogopslag online inzicht krijgt in uw vermogen. Daarnaast biedt Fondsenplatform een breed scala aan tools die ervoor zorgen dat wij uw vermogensopbouw continu kunnen afstemmen op uw financiële strategie. Via Fondsenplatform kunnen wij uw vermogen tegen lage kosten investeren in trackers (indexvolgende fondsen) en fondsen van verschillende exclusieve fondsboetieken.


Aanleidingen voor Vermogensadvisering

 • Opbouwen van vermogen
 • In stand houden van vermogen
 • Opbouwen van een pensioenvoorziening
 • Aflossing van de hypotheek
 • Ontvangen van een schenking of erfenis
 • Ontvangen van een Gouden Handdruk (ontslagvergoeding)
achtergrond