tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Inkomensadvisering

Wat is het?

In onze Inkomensadvisering staan Lifestyle en Financiële Planning centraal. Met Lifestyle en Financiële Planning helpen wij u bij het vaststellen, behalen en behouden van de door u gewenste levensstijl, ook na of tijdens onverwachte gebeurtenissen zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Hoe veel mensen denken over Inkomensadvisering
 • Eenmalig plan
 • Begint met cijfers
 • Gebaseerd op transacties
 • Gebaseerd op producten: “Dit product is beter dan dat product”

Hoe wij denken over Inkomensadvisering
 • Voortdurend proces; wanneer uw leven verandert moet ook uw plan veranderen
 • Begint met u, uw levensstijl en uw wensen en doelstellingen
 • Gebaseerd op een lange termijn één-op-één relatie met uw adviseur
 • Gebaseerd op het beheren van uw financiële strategie

Onze taak is het beheren van uw gehele financiële strategie; van uw wensen en doelstellingen tot budget advies om uw huidige levensstijl te behouden.

Hoe doen wij het?

Tijdens de Lifestyle Planning leren wij u kennen en helpen wij u te bepalen welke levensstijl u wenst. Op basis van uw wensen en doelstellingen maken wij een uitgebreide analyse van uw huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven, uw bezittingen en schulden en eventueel toekomstig vermogen. Door middel van scenario’s wordt grafisch in kaart gebracht wat er met het inkomen gebeurt bij verschillende risico’s zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid. Deze analyse geeft een uitstekend overzicht van uw huidige financiële situatie.

Nadat wij in de Lifestyle Planning de door u gewenste levensstijl hebben vastgesteld, bepalen wij tijdens de Financiële Planning hoe u uw doelstellingen kunt bereiken en hoe u de door u gewenste levensstijl kunt behalen of behouden. De Financiële Planning helpt u bij het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Wat heb ik nodig om mijn huidige levensstijl te behouden?
 • Wat moet ik doen om mijn gezin financiële zekerheid te bieden, wat er ook gebeurt?

Tijdens de Financiële Planning ontvangt u een advies omtrent het afdekken van uw inkomensrisico’s.

Door middel van een onderhoudsabonnement blijven wij u adviseren en proactief inspelen op wetswijzigingen en uw veranderende situatie, zodat u niet voor onverwachte uitkomsten komt te staan. Wij beheren uw financiële strategie, zodat u een financieel gezond en rustig leven heeft zonder de onzekerheid of uw financiële zaken goed geregeld zijn. Hierbij nemen wij ook uw wensen en doelstellingen in acht. Deze kunnen immers veranderen, wat financiële planning tot een voortdurend proces maakt.

Aanleidingen voor Inkomensadvisering

 • Starten van een onderneming
 • Aankopen van een woning
 • Veranderen van werkgever
 • Wijzigen van de gezinssituatie
achtergrond