tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Pensioenadvisering

Wat is het?

Onze Pensioenadvisering heeft tot doel uw toekomstig gewenste levensstijl mogelijk te maken. Of u nu wel of geen pensioen opbouwt bij uw werkgever of als ondernemer; op basis van Lifestyle en Financiële Planning helpen wij u bij het vaststellen, behalen en behouden van de door u gewenste levensstijl. Ook ná pensionering.

Hoe veel mensen denken over Pensioenadvisering

 • Eenmalig advies
 • Op zichzelf staand advies
 • Berekenen van de fiscaal maximaal toegestane pensioenopbouw


Hoe wij denken over Pensioenadvisering

 • Voortdurend proces; wanneer uw leven verandert moet ook uw vermogensopbouw veranderen
 • Pensioenadvies dat past binnen uw gehele financiële situatie
 • Adviseren over uw vermogensopbouw op basis van uw huidige en toekomstig gewenste levensstijl

Onze taak is het adviseren over vermogensopbouw voor uw inkomen na pensionering, afgestemd op uw financiële strategie.

Hoe doen wij het?

Voor ons is een Pensioenadvies meer dan een eenmalig, op zichzelf staand advies omtrent de fiscaal maximaal toegestane pensioenopbouw. Door middel van Lifestyle en Financiële Planning stemmen wij de vermogensopbouw voor uw inkomen na pensionering af op uw gehele financiële situatie. Tijdens de Lifestyle Planning leren wij u kennen en helpen wij u te bepalen welke levensstijl u wenst. Vervolgens bepalen wij tijdens de Financiële Planning hoe u uw doelstellingen kunt bereiken, hoe u de door u gewenste levensstijl kunt behalen of behouden en hoe de vermogensopbouw in uw financiële situatie past.

Onze Pensioenadvisering helpt u bij het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Hoeveel pensioen bouw ik op via de pensioenregeling van mijn werkgever?
 • Bouw ik voldoende pensioen op om mijn toekomstig gewenste levensstijl mogelijk te maken?
 • Welke risico’s zijn er aan de pensioenregeling van mijn werkgever verbonden?
 • Hoe kan ik als ondernemer pensioen opbouwen?
 • Moet ik mijn pensioenopbouw binnen mijn BV regelen?
 • Wat is er in mijn pensioenregeling geregeld bij overlijden of arbeidsongeschiktheid?
 • Kunnen mijn nabestaanden hun levensstijl behouden bij een onverhoopt vroegtijdig overlijden?
 • Welke mogelijkheden heb ik met mijn vrijkomend lijfrente- of bankspaarkapitaal?

Na de Pensioenadvisering houdt onze dienstverlening niet op. Wij begeleiden u bij het opbouwen van uw pensioenkapitaal en het aanvragen van een verzekering of bankspaarproduct, waarbij wij u zo veel mogelijk taken uit handen nemen.

Door middel van een onderhoudsabonnement blijven wij u adviseren en proactief inspelen op wetswijzigingen en uw veranderende situatie, zodat u niet voor onverwachte uitkomsten komt te staan. Wij beheren uw pensioen(opbouw) zodat u een financieel gezond en rustig leven heeft, zonder de onzekerheid of uw financiële zaken goed geregeld zijn. Hierbij nemen wij ook uw wensen en doelstellingen in acht. Deze kunnen immers veranderen, wat onze Pensioenadvisering tot een voortdurend proces maakt.


Aanleidingen voor Pensioenadvisering

 • Onduidelijkheid over uw inkomen na pensionering
 • Verandering van werkgever
 • Echtscheiding
 • Starten van een onderneming
 • Omzetten van een onderneming in een BV
 • Ontvangen van een Gouden Handdruk (ontslagvergoeding)
achtergrond