tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

December 2012

Op de hoogte
In de diepte | Hypotheekregels
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Op de hoogte
Nieuwjaarswens


Aftrekbaarheid rente restschuld

Een restschuld is een schuld die ontstaat als u verhuist en u met de opbrengst van de verkoop van de woning niet de volledige hypotheek kunt aflossen. Normaal gesproken is de rente over deze restschuld niet meer aftrekbaar. Wanneer de restschuld echter is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 is de hypotheekrente gedurende een periode van tien jaar aftrekbaar.


In de diepte | Hypotheekregels
Vanaf 1 januari 2013 veranderen de hypotheekregels. Onderstaand hebben we de veranderingen voor de meest voorkomende situaties weergegeven. Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw adviseur bij QP Advies.

Starters (eerste hypotheek), aankoop woning in 2013
Om de renteaftrek te behouden dienen nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013 volledig in 30 jaar te worden afgelost door middel van minimaal een annuïtairschema. Dat betekent dat er maandelijks op de hypotheek wordt afgelost, zodat de hypotheekschuld direct afneemt. De annuïteitenhypotheek werkt als volgt:
• U betaalt maandelijks een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing
• In het begin van de looptijd betaalt u weinig aflossing en veel rente en aan het eind van de looptijd is het precies andersom
• Dit betekent dat de hypotheekrenteaftrek steeds minder wordt, zodat de netto maandlasten hoger worden
• Na 30 jaar is de gehele hypotheek afgelost

Voor 1 januari 2013 was het toegestaan om maximaal de heft van de waarde van de woning aflossingsvrij (dat betekent zonder verplichte aflossing) te lenen. Bovendien kon u gebruik maken van de fiscaal vriendelijke aflossingswijzen zoals banksparen en beleggingsverzekeringen. Door deze vormen van aflossing bleef de hypotheekrenteaftrek de gehele periode in tact waardoor de netto maandlasten laag bleven in vergelijking tot de annuïteitenhypotheek.

Wanneer u een hypotheek nodig heeft van ongeveer € 200.000, stijgen de netto maandlasten in aanvang ongeveer € 120 ten opzichte van het goedkoopste scenario (maximaal aflossingsvrij) van voor 1 januari 2013. Dit verschil zal jaarlijks verder toenemen als gevolg van de lagere hypotheekrenteaftrek.

U mag overigens nog wel kiezen voor een andere hypotheekvorm. Wanneer u kiest voor een lineaire hypotheek (de hypotheek wordt in gelijke termijnen in maximaal 30 jaar afgelost), heeft ook recht op renteaftrek. Dat komt omdat deze vorm sneller aflost dan de annuïteitenhypotheek en dat is toegestaan. Alle andere hypotheekvormen zijn wel toegestaan, maar u heeft geen recht op renteaftrek voor dat leningdeel!

Tenslotte wordt het maximaal te lenen bedrag voor hypotheken in 2013 beperkt. Maximaal mag nog 105% van de waarde van de woning worden geleend (was 106%). Dit percentage zal in de komende vijf jaar worden teruggebracht tot 100% van de waarde van de woning.

Verkoop woning in 2012, en aankoop woning in 2013
Wanneer u uw eigen woning in 2012 heeft verkocht en nog geen andere woning heeft gekocht, kunt u toch gebruik maken van de regels die gelden voor een bestaande hypotheek (zie voor uitleg “Bestaande hypotheek”), ondanks dat u op dat moment geen bestaande hypotheek heeft.

Aankoop woning in 2012, levering woning in 2013
Wanneer u een nieuwe woning in 2012 heeft gekocht (in dit geval een voorlopige koopovereenkomst heeft getekend in 2012), kunt u nog tegen de oude hypotheekregels een hypotheek afsluiten. Ook al wordt de woning pas in 2013 opgeleverd.

Bestaande hypotheek
Voor degene die in  2012 al een eigen woning schuld heeft zijn de veranderingen beperkt. De renteaftrek blijft vrijwel ongewijzigd. Ook als de rentevast periode afloopt of wanneer de bestaande lening wordt overgesloten. Er zijn drie veranderingen:

1. Verhoging van de lening
Indien u uw bestaande lening verhoogt moet de nieuwe lening in 30 jaar worden afgelost volgens minimaal een annuïtairschema wanneer u renteaftrek wilt behouden . De verhoging kan betrekking hebben op een verbouwing of verbetering van uw woning, of wanneer u verhuist naar een andere woning. Wanneer u dus verhuist naar een nieuwe woning en daar een hogere hypotheek voor nodig heeft, moet alleen de verhoging voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Bovendien krijgt u te maken met de nieuwe norm omtrent het maximaal te lenen bedrag ten opzichte van de waarde van de woning (maximaal 105% van de waarde van de woning)
2. Bestaande aflossingsverzekering of aflossingsrekening aanpassen
De bestaande aflossingsverzekering of –rekening behoeft niet te worden aangepast. Indien u echter een nieuwe aflossingsverzekering of –rekening wenst af te sluiten, dient dit voor 1 april 2103 geregeld te zijn. Na 1 april 2013 is een aanpassing niet meer toegestaan. Ook wanneer u nu nog geen aflossingsverzekering en/of –rekening heeft, maar wel een eigen woning schuld, dient u voor 1 april 2013 een aflossingsverzekering of –rekening te openen indien u gebruik wilt maken van deze fiscaal vriendelijke manier van aflossen. Of dit verstandig is, is afhankelijk van uw wensen en doelstellingen
3. Beperking aftrek hypotheekrente
Vanaf 2014 wordt in 28 jaarlijkse stapjes van 0,5% het percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken verlaagd tot 38%. Gezinnen waarvan één van de belastbare inkomens in het hoogste belastingtarief valt (2013 is dat 52% en vanaf ongeveer
€ 56.000) krijgen vanaf 2014 te maken met een beperking van de hypotheekrente aftrek. Gezinnen waarvan het hoogste inkomen wordt belast in het belastingtarief van 42% (vanaf ongeveer € 34.000) krijgen dus pas na 20 jaar te maken met deze beperking


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de ontwikkeling van de rente en de verwachtingen omtrent de richting van de rente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
De kortlopende rente is de afgelopen tijd niet gewijzigd. De Europese Centrale Bank uitte in december haar somberheid over de economie. Ze stelde de verwachting voor de economische groei en inflatie voor het nieuwe jaar bij. Beiden werden verlaagd.
Op basis hiervan verwachten wij dat de hypotheekrentetarieven voor variabele rente en rentevast perioden korter dan 1 jaar de komende periode gelijk blijft.

Verwachtingen voor de lange rente
De Nederlandse 10-jaarsrente is de afgelopen periode licht gedaald. Aan deze dalende trend lagen drie belangrijke factoren ten grondslag: de verslechterde economische vooruitzichten zoals gepresenteerd door de ECB en de Bundesbank, de speculatie over een negatieve depositorente en de opnieuw opgeleefde spanningen op de perifere obligatiemarkten. In Italië is door het aftreden van premier Monti het politieke risico weer toegenomen. Toch hebben de ECB en de eurolanden met hun steunmaatregelen inmiddels een sterk vangnet gemaakt. Wij verwachten op grond van het bovenstaande dat de hypotheekrentetarieven voor rentevast perioden van 1 jaar en langer de komende twee weken ongeveer gelijk zullen blijven.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Onderstaand geven wij u een overzicht van de internetspaarrekening die QP Advies u kan aanbieden. De banken die deze rekeningen aanbieden zijn allen aangesloten bij een collectieve garantieregeling. Voor een compleet overzicht geven wij ook de rentestand van de betreffende rekeningen per juni 2012.  De eigen stijl spaarrekening van AEGON is niet meer aan te vragen.

Bank Huidige rente Juni 2012
Argenta Spaarrekening 2,50% 2,55%
Argenta jongerenrekening 2,65% 2,7%
Delta Lloyd renterekening 1,7% 2,3%
Reaal Loyaalsparen* 2,25% 2,75%
Reaal Plussparen** 2,35% 2,65%
Westland Utrecht 2,4% 2,9%

* Maandelijkse storting € 50-€ 500
** Minimaal spaarsaldo € 10.000

Indien u een internetspaarrekening wilt openen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de aanvraag voor u in orde maken.


achtergrond