tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

December 2017

Aanpassing norm Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 januari 2018
Bitcoin
Een nieuwe werkgever! Wat te doen met pensioen?
Voor- en nadelen van co-ouderschap
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Aanpassing norm Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 januari 2018
In 2017 was de maximale koopsom € 245.000, in 2018 wordt dit bedrag verhoogd tot € 265.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal €280.900.

NHG helpt bij onverhoopte situaties als scheiding, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het kan zijn dat op dat moment de hypotheek niet meer betaalbaar is. Vanzelfsprekend is de klant zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen. Maar NHG denkt met de klant mee en kijkt samen met de hypotheekverstrekker of er geholpen kan worden om de hypotheek weer betaalbaar te maken. Zo kan de woning behouden worden. Als dan blijkt dat verkoop niet te voorkomen is en de opbrengst van de woning lager is dan de uitstaande hypotheek, kan NHG deze restschuld kwijtschelden.

Omdat hypotheekverstrekkers op deze manier meer zekerheid hebben geldt er voor NHG hypotheken een lagere rente. Wel moet er voor een NHG hypotheek een eenmalige premie van 1% over het totale hypotheekbedrag betaald worden. Door de lagere rente in vergelijking met een normale hypotheek wordt deze premie snel terugverdiend. Een NHG hypotheek is dus zowel qua voorwaarden als qua rente gunstig.

Een ander verschil met 2017 is dat er toen nog 101% gefinancierd kon worden, in 2018 is dit 100%. Dit geldt niet alleen voor NHG maar voor alle hypotheken. De maximale hypotheek met NHG in 2017 was € 247.450 (101% marktwaarde), in 2018 is dat € 265.000 (100% marktwaarde).

De regeringspartijen zijn echter van mening dat het voor starters die in aanmerking komen voor een NHG hypotheek 101% moet blijven. Zo kan de premie van 1% meegefinancierd worden. Dit zou dan ingevoerd worden per 2018. Ook vinden de regeringspartijen dat de premie van 1% te hoog is. Tijdens de crisis is deze premie omhoog gegaan naar 1%, omdat de crisis voorbij is zijn de partijen van mening dat het percentage omlaag kan. De verlaging zou in 2019 in moeten gaan.

De verhoging naar € 265.000 is per 2018 een feit. Het financieren van 101% voor starters en de verlaging van de NHG premie zijn voorstellen en zijn dus nog niet definitief.


Bitcoin
Welke gebeurtenis van honderden jaren geleden zien we anno 2017 weer? Hoe verloren mensen hun volledige kapitaal? Hoe voorkomt u dat u een verkeerde beslissing neemt met uw geld?

De Tulpenmanie
We gaan terug naar het begin van de 17e eeuw. De Gouden Eeuw. De VOC werd opgericht en Rembrandt schilderde zijn eerste doeken. Tijdens deze periode is de eerste beleggingszeepbel geregistreerd. Dit verschijnsel wordt ook wel de ‘Tulpenmanie’ genoemd. De tulp was in die tijd een nieuwe bloem in Nederland. Door extreme vraag naar deze bloem, bereikte de prijs enorme hoogten. Rond 1634 begon de gekte, die in 1637 eindigde. In dat jaar was een tulpenbol ruim tien keer het jaarsalaris van een vakman waard en kon u met 1 tulpenbol een heel grachtenpand in Amsterdam kopen. De hebzucht vierde hoogtij, evenals de angst voor het missen van een kans

De bel barstte
Met behulp van opties (een manier om te gokken op de toekomstige prijs van een product of aandeel) speculeerde u op bollen die nog in de grond zaten. Hierdoor steeg de prijs nóg meer. De waanzin eindigde abrupt toen bleek dat er genoeg aanbod was. Er was overcapaciteit en de bol kreeg weer de waarde die het vertegenwoordigde, namelijk dezelfde prijs als van een ui. Omdat er zoveel vraag was en mensen hun verstand verloren, ontstond deze eerste beleggingszeepbel. Achteraf gezien is dit een perfect voorbeeld van hebzucht op de financiële markten.

Alles op één kaart zetten
Ook vandaag de dag zien we deze hebzucht terug. Veel mensen kennen het verhaal van familie Taihuttu: het gezin dat alles verkocht om hun volledige kapitaal in Bitcoin te beleggen (aflevering 26-10-17 van DWDD). Bewonderingswaardig dat ze het lef hebben dit risico te nemen. We wensen hen alle geluk toe. Maar we zijn bang dat ook hier hebzucht de overhand heeft gekregen.

De kans is aanwezig dat ze voor een grote klapper slaan. Voor anderen is dat dan direct een reden om ook in de digitale munt stappen. Helaas krijgt u dan weer te maken met een ander stuk menselijk gedrag: het zien van bevestiging dat iets kan. Dit is de reden dat we massaal meedoen aan de Staatsloterij. We hebben allemaal weleens gehoord dat iemand de hoofdprijs won. Dus waarom zouden wij dat geluk niet hebben?

Houdt u aan uw doelstelling
De tulpenbol, de Bitcoin en de Staatsloterij. Allemaal voorbeelden van speculeren door hebzucht, in plaats van beleggen met een plan. Vraagt u zichzelf eens af of u het belangrijk vindt om uw financiële doelen te halen. Doelen als: eerder stoppen met werken, aflossen van de hypotheek of studie van uw kinderen. Als u dit niet belangrijk vindt? Als u gewoon lekker wilt meedoen aan de loterij of de bitcoinmanie. Zie het dan als een hobby en hobby’s kosten geld.

Is het wél belangrijk voor u om deze doelen te halen? Loop dan niet onnodig veel risico en laat u adviseren wat verstandig is.


Een nieuwe werkgever! Wat te doen met pensioen?
Pensioen is uw inkomen voor later. De meeste mensen denken hier niet graag over na, omdat aangenomen wordt dat dit collectief via de werkgever is geregeld. Vaak is de gedachte: “het zal wel goed zijn”.  Toch zijn er momenten waarbij het verstandig is om na te denken over uw pensioen, bijvoorbeeld op het moment dat u van werkgever wisselt.

Bij wisseling van werkgever krijgt u waarschijnlijk de vraag of u gebruik wilt maken van waardeoverdracht. Waardeoverdracht is het  overhevelen van het pensioen van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder (aanname hierbij is dat er sprake is van verschillende pensioenuitvoerders). Indien niet wordt gekozen voor waardeoverdracht van pensioen, bent u geen geld kwijt! Het pensioen blijft staan bij de oude pensioenuitvoerder, het wordt hiermee premievrij (slapend) pensioen en komt op pensioendatum tot uitkering.

Regelmatig krijgen wij te horen dat gekozen is voor waardeoverdracht van pensioen omdat het gemakkelijk is indien alle pensioenen bij één pensioenuitvoerder zijn ondergebracht. Wellicht is het raadzaam om wat verder te kijken. Overzicht is natuurlijk handig. Echter of waardeoverdracht verstandig is, is van veel factoren afhankelijk. De oude en nieuwe pensioenregeling moeten goed met elkaar vergeleken worden om een juiste beslissing te kunnen nemen.  Waar moet op gelet worden?

• De soort pensioenregeling:
Beschikbare premie of middel-/eindloon, hoogte opbouwpercentage en hoogte franchise.  De pensioenvergelijker vanuit Pensioen 123 is hierbij een goed hulpmiddel;
• Partnerpensioen:
Is er een partnerpensioen toegezegd en zo ja, blijft dit partnerpensioen van toepassing indien u geen deelnemer meer bent in de pensioenregeling of vervalt dit partnerpensioen?

Kortom, noteer alle plussen en minnen van beide pensioenregelingen en baseer uw beslissing op de voor u belangrijke punten. Komt u er niet uit, dan is het verstandig om advies in te winnen bij uw financieel adviseur. Uiteraard kunt u hiervoor terecht bij een van de adviseurs van QP Advies.


Voor- en nadelen van co-ouderschap
Steeds vaker kiezen ouders voor een gelijke verdeling van de zorgtaken voor de kinderen in de vorm van co-ouderschap. Inmiddels hebben ruim een kwart van de scheidende ouders hiervoor gekozen. Maar wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen hiervan en is dit altijd de beste oplossing?

Vereiste is dat beide ouders goed met elkaar kunnen communiceren en dicht bij elkaar blijven wonen. Dit is ook tevens een voordeel. Een goede communicatie tussen beide ouders en de kinderen kunnen snel en makkelijk tussen de twee huizen op en neer reizen.  Een ander voordeel is dat beide ouders evenveel kwalitatieve tijd met de kinderen doorbrengen en een goede band behouden. De kinderen  “vervreemden” niet van een ouder, wat bij een weekend-ouder kan gebeuren. Kinderen hebben niet het gevoel dat ze moeten kiezen en kunnen minder last hebben van het loyaliteitsconflict. Natuurlijk is het ook een voordeel dat beide ouders kunnen blijven werken en zelfstandig een inkomen hebben.

Een nadeel is dat kinderen steeds moeten “verhuizen” en tijd nodig hebben om weer te wennen. Ook moeten ze wellicht veel heen en weer slepen met spullen, zoals schoolspullen. Verstandig is om sommige spullen dubbel aan te schaffen (kleding, sportbenodigdheden, schoolspullen etc.). Dit zorgt wel voor extra kosten.

Het allerbelangrijkste is de vraag of de kinderen het aankunnen. Een kind wil zich in ieder huis thuis voelen. Afscheid nemen kan zwaar vallen en veel kinderen hebben tijd nodig om weer te wennen aan het andere huis, andere  slaapkamer etc. Belangrijk is dat kinderen niet zelf beslissen wanneer ze waar zijn. Ze kunnen zich verantwoordelijk gaan voelen voor het geluk van de ouders en daar kan een kind niet mee belast worden. Kinderen die veel structuur nodig hebben, hebben vaak moeite met co-ouderschap. Zij varen er soms beter bij om op één plaats te wonen.

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat ieder kind weet waar hij aan toe is. Het gevaar ligt op de loer dat kinderen ouders tegen elkaar gaan uitspelen. Zorg ervoor dat u beiden weet welke regels er gehanteerd worden zodat een kind geen ruimte krijgt om ouders tegen elkaar uit te spelen. Ook regelmatig evalueren is heel belangrijk.

Kortom, een goede communicatie!


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente (t/m 5 jaar vast)
Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vier maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 juni. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,25%. Gezien de lage inflatie heeft de volgende renteverhoging weinig haast. Bedrijven zien door de intensieve concurrentie nauwelijks kans om hun prijzen te verhogen. Toch hint de Federal Reserve op een renteverhoging in december. Zij wil het monetair beleid normaliseren nu de economische groei hoger uitvalt dan gedacht en de arbeidsmarkt aantrekt.
De Europese Centrale Bank (ECB) is hier nog niet aan toe. De Europese economie verbetert, maar het herstel is nog niet zo ver als in de VS. Bovendien is de inflatie laag. In oktober daalde deze naar 1,4%. Weliswaar zal de recente olieprijsstijging het prijspeil iets naar boven duwen. Daar staat echter tegenover dat de hogere wisselkoers van de euro de prijzen van goederen en diensten uit het buitenland naar beneden drukt. Zodoende is de kans groot dat de inflatie laag blijft. Naar onze inschatting kan de ECB wachten met verhogen tot de tweede helft van 2019. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente (vanaf 10 jaar vast)
De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB bij haar meest recente overleg om het aankoopprogramma te verlengen. Zij zal in ieder geval tot en met september 2018 maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het huidige maandelijkse aankoopbedrag.
De ECB heeft sinds het begin van het aankoopprogramma al omstreeks EUR 2.200 mld in de economie gepompt. Daar komt volgend jaar dus tenminste EUR 270 mld bij. In verband met de verlenging van het programma hebben wij onze ramingen voor de 10-jaarsrente op overheidsobligaties naar beneden aangepast. Eerder gingen wij ervan uit dat de rente, die nu op 0,5% staat, zou stijgen naar 1% eind volgend jaar. Nu houden wij rekening met een stijging naar 0,85%. Als gevolg hiervan gaat ook de lange hypotheekrente omhoog. De toename is echter zwakker dan wij eerder veronderstelden.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig ING. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ING en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Maatschappij Huidige rente Rente
Okt 2017
Bijzonderheden
Knab 0,35% 0,45% verplichte betaalrekening
Argenta internetsparen 0,4% 0,4%  
Argenta jongerenrekening 0,55% 0,55% tot 18 jaar
ASR 0,35% 0,4%  
Delta Lloyd 0,3% 0,35%  achtergrond