tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Maart 2017

Lifestyle FinanciŽle Planning: Uw dromen waarmaken
Pensioen 1-2-3
Starters op de woningmarkt
Wat zouden kinderen stemmen?
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Lifestyle FinanciŽle Planning: Uw dromen waarmaken
Heeft u een bucketlist? Jack Nicholson en Morgan Freeman hebben dit idee populair gemaakt met hun gelijknamige film in 2007. ‘The Bucket List’ vertelt het verhaal van twee mannen met compleet verschillende achtergronden. Ze ontmoeten elkaar in het ziekenhuis. Beiden zijn terminaal ziek en emotioneel zoekende. Edward, gespeeld door Jack Nicholson, is extreem rijk, maar erg eenzaam. Carter, Morgan Freeman’s karakter, heeft een liefhebbende familie en een sterk geloof, maar voelt zich vervreemd van zichzelf. Samen besluiten ze alle dingen te doen waar ze ooit van gedroomd hebben, voordat ze “de pijp aan Maarten geven”. Ofwel de Engelse uitdrukking “to kick the bucket”, waar de bucketlist zijn bestaansrecht aan ontleent.

De verhaallijn is gebaseerd op een bekend concept, ‘Carpe diem’. Deze Latijnse uitdrukking vertelt ons dat we de dag moeten plukken. Het doel van de film is om bewust te zijn van het feit dat het leven eindig is en we daarom het beste van onze tijd moeten maken.

De bucketlist kietelt uw fantasie en helpt dromen waar te maken. Echter, maar weinig mensen nemen de tijd om te bepalen wat op hun lijst staat.

Om zoveel mogelijk uit het leven te halen is het plannen van financiële onafhankelijkheid, bijvoorbeeld uw pensioen, van belang. Plannen voor uw pensionering is een andere mind-set dan wachten op uw pensionering. Wij moedigen het eerste aan. Onze financiële planning helpt u te begrijpen wat ú belangrijk vindt in het leven en waaróm dat zo is.

Dat brengt ons terug bij de ‘bucket’ (NL: emmer). De bucket staat voor de pot met geld die nodig is om comfortabel te leven. Nu én na uw pensionering. Onze financiële planning start met het bepalen van uw bucket. Een mengelmoes van pensioenpolissen, beleggingsrekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen en lijfrentes kan het lastig maken een goed beeld te krijgen van uw vermogen. Tijdens ons inventarisatiegesprek, helpen we u inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Ons proces helpt om gestructureerd in kaart te brengen wat u verdient, hoe u belegt en, nog belangrijker, wat u nu uitgeeft en wat u in de toekomst wilt besteden.

Het denken vanuit de bucket creëert drie scenario’s. Ten eerste kan de bucket leegraken, omdat u niet voldoende gepland heeft voor de toekomst. Vaak denken mensen dat ze minder gaan besteden als ze met pensioen gaan. In werkelijkheid geven ze juist meer uit, omdat men meer tijd heeft om dingen te ondernemen. Het kan zijn dat uw spaargeld weglekt door uitbundige uitgaven. Misschien belegt u in fondsen met te hoge kosten of heeft u polissen die niet rendabel zijn. Als uw emmer te leeg is, dan kunt u uw bucketlist niet afwerken. Dus geen safari over de Serengeti en die mooie Porsche blijft beslist in de showroom staan. 

Maar wat nu als de bucket overloopt? U zult vast denken dat dit de beste uitkomst is. U heeft efficiënt gespaard en bent bewust bezig geweest met uw pensionering. U heeft meer dan genoeg voor de jaren die voor u liggen. U voelt zich gerustgesteld door deze situatie. Tegen welke kosten heeft u dit echter gedaan? Een overlopende emmer betekent dat u geld hebt vastgehouden, terwijl het uw leven rijker had kunnen maken. De fiscus is tevreden met de erfbelasting bij overlijden, terwijl u het vermogen had kunnen gebruiken om kansen te creëren en uw plannen mogelijk te maken.

Het laatste scenario is het beste voor u; u heeft precies genoeg geld in uw emmer. Deze loopt niet over en raakt ook zeker niet leeg. De emmer is precies zo gevuld dat u de vrijheid heeft om te genieten van het leven vóór uw pensioen, maar ook van de tijd die daarna komt.

Als vermogensplanner is het mijn rol u te helpen uw emmer precies te vullen. Uw wensen staan hierbij voorop, zodat u volop van uw leven kunt genieten. Wij van QP Advies zijn niet zomaar financieel planners, we zien onszelf als financieel lifestyle planners.

Met name het onderdeel ‘lifestyle’ is belangrijk. Voor ons is goede financiële planning niet slechts het voorbereiden voor later, maar het moet zorgen dat u de vrijheid krijgt om nú te leven. We gebruiken een holistische benadering, waarbij de nadruk ligt op wat u belangrijk vindt en waarom. We helpen u te begrijpen waar u nu staat en waar u naartoe wilt.

Als u hulp wilt bij de voorbereiding op uw pensioen of met elk ander aspect van uw financiële lifestyle planning, bel ons dan op 071-4010210 of e-mail ons op info@qp-advies.nl.


Pensioen 1-2-3
De toepassing van Pensioen 1-2-3 is vanaf 1 juli 2016 verplicht voor deelnemers en vervangt de startbrief. De startbrief was een vereenvoudigde, maar voor veel deelnemers een moeilijke versie van het pensioenreglement. Bij Pensioen 1-2-3 ontvangt de deelnemer  informatie over het  door de werkgever afgesloten pensioen. Doordat de pensioeninformatie van hoofdlijnen tot details wordt aangeboden kan iedereen zelf bepalen hoeveel informatie van belang is om inzicht te krijgen in de pensioenregeling.  De informatie wordt digitaal aangeboden.
Laag 1 bevat de belangrijkste informatie, de pensioenregeling in 5 minuten. Laag 2 gaat dieper in op de informatie uit laag 1, de pensioenregeling in 30 minuten. Laag 3 bevat de pensioenregeling in detail, onder andere documenten zoals het pensioenreglement.

Door de uniforme opzet  en gebruik van iconen is het Pensioen 1-2-3 herkenbaar en visueel aantrekkelijk. Daarnaast kunnen pensioenregelingen gemakkelijker met elkaar vergeleken worden. Het doel is dat het u uitnodigt om de informatie door te nemen.
Voor gewezen deelnemers, ex-partners en pensioengerechtigden moet de pensioenuitvoerder vanaf 01-07-2017 het Pensioen 1-2-3 beschikbaar stellen.

Nu is meer en duidelijker inzicht natuurlijk mooi, maar wat doet u ermee en wat kunt u ermee?

Vaak worden keuzes gemaakt uit gemak of onwetendheid. Zo is het gemakkelijk om alle pensioenen bij één pensioenuitvoerder onder te brengen, waardoor gekozen wordt voor waardeoverdracht, zonder een vergelijking van de pensioenregeling. Of bij een overstap naar een nieuwe werkgever wordt wel gekeken naar het salaris, maar wordt het pensioen ( = uitgesteld salaris) vergeten.
Het Pensioen 1-2-3 geeft in ieder geval inzicht in de soort pensioenregeling, de premie, de keuzemogelijkheden en de zekerheid van het pensioen en dit op een uniforme manier. Het vergelijken wordt gemakkelijker, daarnaast is er een tool in het Pensioen 1-2-3 beschikbaar gesteld waarbij u pensioenregelingen naast elkaar kunt zetten. U krijgt inzicht in de verschillen en u kunt zo op de voor u belangrijke punten een beslissing nemen. Bijgevoegd een link met voorbeeld. (http://pensioen123.nl/wp-content/praktijkvoorbeeld/pensioenvergelijker.pdf)

Heeft u hulp nodig bij het vergelijken of wilt u meer informatie over de verschillen in pensioenregelingen en wat dit voor u betekent?  Neem dan contact met onze pensioenadviseur op.


Starters op de woningmarkt
Een vaak gehoorde opmerking is dat het niet makkelijk is voor starters op de woningmarkt om een financiering te krijgen. Vanwege strengere regelgeving is er minder mogelijk waardoor er steeds meer spaargeld nodig is om een woning te kunnen kopen. Spaargeld wat vaak niet voldoende is omdat er weinig tijd is geweest om dat op te bouwen, denk aan bijvoorbeeld studie of reizen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om hulp te krijgen bij het kopen van een woning.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten om de eenmalige belastingvrije schenking te verruimen naar € 100.000 voor personen tussen 18 en 40 jaar. De schenking is bestemd voor de koop of verbouwing van een huis. Óf voor de aflossing van de hypotheek. Dit geldt dus niet alleen voor starters. Hoewel de vrijstelling eenmalig is, is het mogelijk deze gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten. Het geld moet wel voor 2020 gebruikt worden. Ondanks dat de schenking belastingvrij is, moet er wel aangifte schenkbelasting worden gedaan.
Deze schenking geldt niet alleen voor ouders maar ook voor familie en/of bekenden. Mocht er al eerder gebruik gemaakt zijn van de vrijstelling wordt deze van het bedrag van € 100.000 afgehaald. Dit geldt alleen als het dezelfde persoon is die de eerdere schenking ook heeft gedaan. Als bijvoorbeeld de ouders al een schenking gedaan hebben en iemand anders wil ook schenken, geldt de gehele vrijstelling van € 100.000. 
Een andere mogelijkheid is dat ouders garant staan voor de hypotheek van hun kind. Dit betekent wanneer hij of zij de lasten niet kan betalen, de ouders dit overnemen. Wanneer het inkomen van het kind nog niet voldoende is, zijn geldverstrekkers toch bereid een hypotheek te verstrekken. Omdat de ouders hoofdelijk aansprakelijk zijn tekenen ze de hypotheekakte samen met hun kind. Op het moment dat het inkomen wel toereikend is kan de garantie opgeheven worden. Het nadeel is dat niet iedere geldverstrekker deze hypotheekvorm heeft. Wanneer deze wel in het assortiment aanwezig is, zijn de voorwaarden vaak anders dan bij een standaardhypotheek. Een voorbeeld hier van is dat er een hogere rente berekend wordt omdat NHG (Nationale Hypotheek Garantie) niet mogelijk is.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend advies met één van de adviseurs van QP Advies.


Wat zouden kinderen stemmen?
Defence for Children (een internationale organisatie die zich inzet voor de rechten van kinderen) heeft de standpunten van 11 politieke partijen vergeleken op het gebied van kinderrechten. Hieronder volgt een korte samenvatting per onderwerp:

Armoede
In Nederland leven 1 op de 9 kinderen in armoede. Zij hebben onvoldoende geld voor voeding en kleding en ook een lidmaatschap bij een sportvereniging of het bespelen van een instrument is niet mogelijk.

Participatie
Kinderen hebben het recht om gehoord te worden en hun mening dient meegenomen te worden bij beslissing die hun aangaan.

Kindermishandeling
Kindermishandeling, zoals lichamelijke of emotionele verwaarlozing, lichamelijk geweld of seksueel misbruik komt teveel voor in Nederland. Kindermishandeling moet zoveel mogelijk voorkomen worden en vroeg gesignaleerd worden.

Jeugdhulp
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van jeugdhulp. Niet overal is specialistische kennis aanwezig en groeien de wachtlijsten. Veelal veroorzaakt door bureaucratische procedures.

Jeugdstrafrecht
Kinderen die in aanraking komen met justitie hebben een aparte rechtspositie. Een pedagogische aanpak binnen het strafrecht dient voorop te staan. Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met de leeftijd en de kwetsbaarheid van deze jongeren. Alternatieven zoals forensische pleegzorg, nachtdetentie en herstelrecht worden onvoldoende ingezet.

Vreemdelingenbeleid
Van belang is dat de Nederlandse overheid voldoende maatregelen neemt om de rechten, belangen en ontwikkelingskansen van deze kinderen te beschermen en te stimuleren.

Kinderpardon
Uit wetenschappelijk onderzoek (Rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat kinderen na vijf jaar verblijf in Nederland niet meer zonder schade aan hun ontwikkeling uitgezet kunnen worden.

Uitbuiting
Kinderen moeten beschermd worden tegen mensenhandel, seksuele uitbuiting en seksueel misbruik door derden. De overheid moet maatregelen nemen om dit te voorkomen en ervoor zorgen dat de slachtoffers de juiste hulp krijgen.

Internationale samenwerking
De Nederlandse staat moet zich in zetten om ervoor te zorgen dat wereldwijd de belangen en rechten van kinderen beter gewaarborgd zijn. Nederland kent programma’s voor het bevorderen en realiseren van kinderrechten in andere landen. Voor de bescherming van kinderrechten is internationale samenwerking noodzakelijk.

                     
Thema's 50+ CDA CU D66 DENK GL PVV PvdA PvdD SP VVD
Armoede   √√ √√ √√ √√ √√ ? √√ ?
Participatie  ? ?  ? ? ? ?   ? ? ?
Kindermishandeling  ? √√ √√ √√   ?   √√ √√
Jeugdhulp ? √√ √√ √√ ? ? √√ ? √√ √√
Jeugdstrafrecht ?   √√ ? - ?  √√ -
Vreemdelingenbeleid  -  √√ √√   √√ - √√ √√ √√ -
Kinderpardon  ? - √√ √√ √√ √√ - √√ √√ √√ -
Uitbuiting ? ? ? ?
Internationale
samenwerking
√√   - √√ √√ -

√ zet zich beperkt in
√√  zet zich extra in
? onduidelijk standpunt
- zet zich niet inRenteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente (t/m 5 jaar vast)
Medio december verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven. In verband met de toenemende inflatiedruk houden wij er rekening mee dat komend jaar verdere verhogingen zullen volgen. De Europese Centrale Bank (ECB) is hier voorlopig niet aan toe. Weliswaar loopt ook in Europa de inflatie op. De inflatie maakte in januari een sprong van 0,6 procentpunt naar 1,8%, waarmee de inflatie weer dichtbij de 2%-streefwaarde van de ECB ligt. Toch bagatelliseert ECB-president Mario Draghi deze stijging. Tijdens de persconferentie van 19 januari wees hij er op dat de stijging vooral komt door de hogere energie- en voedingsmiddelenprijzen. Exclusief deze sterk schommelende prijscomponenten (de kerninflatie) ligt de inflatie beduidend lager.

Om de inflatie op te drijven, heeft de ECB de officiële rentetarieven al diverse keren verlaagd. De laatste keer was in maart 2016. Het depositotarief (het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB) ligt sindsdien op -0,4%. De kans dat de ECB de rente verder verlaagt, achten wij klein. Een verdere verlaging leidt namelijk tot hogere kosten voor banken, wat de stabiliteit het bankwezen kan aantasten. Bovendien zal een verdere renteverlaging de wisselkoers van de euro omlaag drukken, wat onrust op internationale valutamarkten kan veroorzaken. De ECB laat de rentetarieven dus ongemoeid. In lijn met het onveranderde rentebeleid zal ook de korte hypotheekrente volgens ons stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente (vanaf 10 jaar vast)
De ECB koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het opkoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging zal de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties opkopen, EUR 20 mld minder dan zij nu doet. Als gevolg van deze verlaging zal de neerwaartse druk op de lange rente geleidelijk afnemen.

Met haar beslissing het opkoopbeleid te verlengen riep de ECB wel tijdelijk een halt toe aan de rentestijging die inzette na de verkiezing van Donald Trump. Beleggers denken dat de door Trump aangekondigde investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen leiden tot een sterkere BBP-groei, een hogere inflatie en een oplopend begrotingstekort. Hierdoor stijgt de Amerikaanse lange rente. De rentestijging in de VS duwt wereldwijd de lange rentes omhoog. Zo staat de 10-jaarsrente op Nederlandse overheidsobligaties met 0,5% bijna 0,2% hoger dan op 8 november toen Trump de verkiezingen won. Daarmee is een eind gekomen aan de voortdurende daling van de hypotheekrente.

Hoewel in  de afgelopen weken de lange termijn tarieven in Europa licht gedaald zijn, houden wij rekening met een verdere, lichte rentestijging van de lange termijn rente.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Bank Huidige rente Rente Jan 2017 Voorwaarden
Argenta internet-
spaarrekening
0,50% 0,6% -
Argenta Jongeren-
rekening
0,65% 0,75% <18 jaar
ASR Bank 0,6% - -
Delta Lloyd 0,45% 0,55% -achtergrond