tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Maart 2016

Boos! Langer doorwerken valt nog niet mee!
Aangifte IB 2015 voor ondernemers: Hier moet u op letten!
Waarom dalen de beurzen?
Uit elkaar… welke verdeling hanteren we en hoe zit het met verknochte goederen?
Renteverwachting hypotheken


Boos! Langer doorwerken valt nog niet mee!
“40 jaar werken en denken met ongeveer 62 jaar te kunnen stoppen. Dan vlakbij de eindstreep worden er nog ‘gewoon’ 4 jaar bijgegeven. Dat frustreert! Het is voor jonge kinderen ook
niet goed om opa’s en oma’s voor de klas te hebben.”

“Ik werk onafgebroken vanaf mijn17de. Eerst kon ik stoppen op mijn 61stejaar. Dat is verhoogd naar 62, daarna naar 65, en nu naar 66 jaar. Ik heb er eerlijk gezegd wel genoeg van. Wanneer
houdt dit op?”

“Er moet meer gedaan worden voor ouderen die al meer dan 45 jaar hebben gewerkt. Het lijkt nooit genoeg te zijn!”

Zomaar wat citaten uit het NIDI-onderzoek onder oudere werknemers . Vraagstelling in dit onderzoek is hoe oudere werknemers omgaan met de veranderingen in de pensioenregelingen en wat de grootste uitdagingen zijn om langer doorwerken in de praktijk te brengen.
De eerste resultaten van dit grootschalige onderzoek onder 60-plussers op de werkvloer laat zien dat het aanpassen aan de hogere pensioenleeftijd niet meevalt. Enerzijds is er onvrede over de maatregelen zelf, anderzijds is er veel moeite met de lichamelijke en geestelijke belasting van het werk. Vanuit frustratie trappen veel oudere werknemers op de rem: zo min mogelijk uren werken, niet meer investeren in sociale (werk)relaties, niet meer investeren in scholing.

Aannemend dat de pensioenleeftijd in de toekomst verder zal stijgen kan dit een voortschrijdend probleem zijn. Hoe voorkomt u dat dit uw (toekomstig) probleem wordt?

Indien u verwacht dat uw werk op enig moment lichamelijk en/of geestelijk te zwaar zal worden, zult u hiermee rekening moeten houden met de planning van uw loopbaan en dit ook bespreekbaar moeten maken met uw werkgever.
Stoppen met werken voor de AOW gerechtigde leeftijd zult u, indien u dit wenst, zelf moet regelen en zelf moeten plannen. Belangrijke vragen hierbij zijn:  Hoeveel geld heeft u jaarlijks nodig bij eerder stoppen met werken?  Wat zijn de mogelijkheden tot vervroegen van het pensioen en wat zijn de consequenties hiervan? Welke vermogensbestanddelen heeft u en hoe kunnen deze ingezet worden bij eerder stoppen met werken? Indien er dan na inventarisatie van de hiervoor genoemde punten  sprake is van een tekort, hoe kunt u dit tekort overbruggen?

U zult zelf meer moeten doen. Zelf moeten plannen en u zich moeten verdiepen in uw (pensioen) situatie. Te lastig? Neem contact op met een van onze adviseurs.


Aangifte IB 2015 voor ondernemers: Hier moet u op letten!
Ondernemers die zelf hun aangifte Inkomstenbelasting (IB) invullen, moeten dat vanaf dit jaar via mijnbelastingdienst.nl doen. Dit geldt zowel voor ondernemers die zichzelf een salaris toekennen als voor IB-ondernemers zoals zzp'ers. Er zijn een paar zaken waar u extra op moet letten. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Net als particulieren vinden ondernemers op mijnbelastingdienst.nl een vooraf ingevulde aangifte, die ze alleen nog maar hoeven te controleren en aan te vullen. Op deze manier wil de Belastingdienst het voor zelfstandigen eenvoudiger maken om aangifte te doen. Een ander voordeel is dat zij nu samen met hun fiscale partner de aangifte inkomstenbelasting kunnen invullen.

Goede voorbereiding
Aangifte IB doen gaat nog sneller als u alle documenten die u nodig heeft al heeft verzameld. Leg in elk geval de volgende gegevens vast klaar:

• Uw DigiD en die van uw (fiscaal) partner. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk online aan
• Uw jaaropgaaf in het geval u zichzelf een salaris toekent
• Uw winstoverzicht als u IB-ondernemer bent. Bij het bepalen van uw winst kunt u bepaalde fiscale regels toepassen op uw commerciële winst-en-verliesrekening en balans. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst
• Eventueel uitgekeerd dividend
• Jaaroverzichten van uw bankrekeningen
• Overzichten van – het rendement van – eventuele beleggingen. Denk hierbij ook aan durfkapitaal
• Overzicht van de betaalde hypotheekrente
• De WOZ-beschikking 2015 van uw gemeente
• Voorlopige aanslagen IB en bijdrage Zvw
• Overzicht van eventuele toeslagen die u heeft ontvangen in 2015
• Betaalde premies in het geval van een bruto lijfrente
• Betaalde alimentatie
• Specifieke zorgkosten
• Studiekosten
• Giften

Verwacht u dat het u niet lukt om voor 1 mei 2016 aangifte IB te doen? Vraag dan uitstel aan via mijnbelastingdienst.nl. Onder het tabblad 'Inkomstenbelasting’ vindt u een online formulier dat u moet invullen. De Belastingdienst stuurt u binnen drie weken een reactie op uw verzoek. Let op: als u uitstel krijgt, moet u wel rente betalen over het bedrag van de aanslag.

Waar moet u extra op letten?
Elk jaar kijkt de Belastingdienst extra scherp naar een aantal onderdelen van de aangifte IB. Dit jaar zijn dat zorgkosten, neveninkomsten, het eigen huis, studiekosten en de fiscale gevolgen van echtscheiding. Daarnaast blijkt dat er onderdelen van de aangifte IB zijn waarmee ondernemers regelmatig fouten maken. Het gaat dan vooral om de bijtelling van het privé-gebruik van de auto van de zaak en de bijtelling van het privé-gebruik van de woning als deze op de zaak staat.
Ook maakt niet elke ondernemer op de juiste manier gebruik van de mkb-winstvrijstelling. Dit is een aftrekpost op uw winst die u mag gebruiken als u voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor ondernemers. In 2015 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. Maar let op, u moet uw winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek voordat u de mkb-winstvrijstelling berekent. Bent u medegerechtigde of geldverstrekker van een onderneming? Dan mag u voor dat bedrijf geen gebruik maken van de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
Heeft u als particulier geïnvesteerd in een startende ondernemer en kan de begunstigde u niet terugbetalen? Dan kunt u – een deel van – de lening kwijtschelden. Vroeger mocht u dit bedrag dan aftrekken bij uw aangifte IB, maar die mogelijkheid is per 2011 vervallen. Wel is er een overgangsregeling waarvan u mogelijk gebruik kunt maken.

Zelf doen of laten doen?
Heeft u een eenvoudige winst- en verliesrekening en balans en zijn uw privé-financiën overzichtelijk? Dan hoeft het doen van aangifte IB niet veel moeite te kosten. Voor de meeste ondernemers wordt het echter al snel complex. Niet voor niets maken twee van de drie zelfstandigen gebruik van de diensten van een specialist bij het doen van aangifte.
Dat kost geld, maar levert veel gemak op. Daarnaast is de kans groot dat een specialist u geld oplevert, omdat hij op de hoogte is van alle regels en daardoor aftrekposten kent die u wellicht over het hoofd ziet. Houd er wel rekening mee dat u altijd zelf verantwoordelijk bent voor de aangifte, of u deze nu zelf invult of laat verzorgen.


Waarom dalen de beurzen?
De afgelopen weken wordt het beleggingsnieuws gedomineerd door dalende olieprijzen, perikelen in China en de centrale banken. Aandelenkoersen daalden en daarmee drong het financiële nieuws door tot de voorpagina en het acht uur journaal. Wij delen graag met u onze kijk op deze gebeurtenissen.

Onze visie op de huidige situatie, de toekomst en uw beleggingsportefeuille leest u in deze nieuwsbrief.

China en de olieprijs beheersen de start van het jaar
Het jaar 2016 was net begonnen toen in China tegenvallende cijfers over de ontwikkeling van de economie werden gepubliceerd. De Europese aandelenbeurzen openden in reactie op het negatieve sentiment in China sterk lager. De beurs in China was op de eerste handelsdag van het jaar slechts kort geopend. Een recent in China ingestelde beschermingsregel stelt dat de beurs bij een daling van 7% de rest van de dag sluit. Nadat deze beschermingsregel 2 dagen later nogmaals in werking trad werd besloten de regel meteen op te schorten. Deze veroorzaakte meer onrust dan rust bij beleggers en schoot zijn doel voorbij. Dit tekent de nog niet ontwikkelde aandelenmarkt in China. Nog te vaak worden ideeën en niet doordachte maatregelen in de praktijk getest als economische ontwikkelingen dreigen tegen te vallen.

Ook de rest van de financiële markten in China is nog onderontwikkeld. Zo is er nog geen sprake van een vrije wisselkoers van de Chinese munt. Bovenop de chaotische regelgeving besloten de Chinezen ook de wisselkoers van de nationale munt te verlagen. De Renminbi was voorheen gekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar. Door ingrijpen van de Chinese centrale bank werd de munt minder waard. Dit in een poging de export te stimuleren en de economische groei op peil te houden. Wat het veroorzaakte was nog meer onrust en onzekerheid over de staat van de Chinese economie. Onzekerheid is per definitie slecht voor de aandelenmarkten.

Door de verwachte groeivertraging in China reageerde ook de olieprijs. Deze daalde verder. China is een groot afnemer van olie en minder economische groei in China betekent minder vraag naar olie. Tel daarbij op de hoog opgelopen ruzie tussen Saoedi-Arabië en Iran die beiden de oliekraan volledig open draaien. Daarmee brengen ze het aanbod van olie op de wereldmarkt op een te hoog niveau voor de huidige vraag. Olie werd door alle geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheid over de Chinese economie zelfs goedkoper dan ruim 10 jaar geleden. Zorgen over de olieprijs, die voor veel producerende bedrijven lager ligt dan de kosten van de winning van de olie, zetten ook neerwaartse druk op de aandelenmarkt.

Herstel van de financiële markten en de Amerikaanse economie
In de laatste weken zijn de financiële markten hersteld. Zo is de AEX (de Nederlandse beurs) inmiddels weer teruggekeerd op het niveau van eind 2015, terwijl de S&P 500 (Amerikaanse beurs) op een min van 1% staat voor 2016. Een belangrijke oorzaak van het herstel van de financiële markten zijn de redelijke cijfers vanuit de VS. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is in februari gedaald en de inkoopmanagersindex van de industrie kwam volgens voorlopige cijfers uit op 51,0 (was 52,4 in januari). Een waarde van boven de 50 wijst er op dat de Amerikaanse industrie nog steeds groeit (al is het wel langzamer dan in januari). Echter vooral het feit dat de winkelverkopen in januari met 0,2% zijn toegenomen, is een belangrijke opsteker. Ten opzichte van vorig jaar betekent dat een plus van 3,4%. Niet echt een teken dat duidt op een recessie. De terugloop van het consumentenvertrouwen is waarschijnlijk vooral toe te wijzen aan de onrust op de beurzen. Gezien de gezonde arbeidsmarkt en huizenmarkt en de lage olieprijzen, heeft de Amerikaanse consument geen reden de hand op de knip te houden. De problemen zitten dan ook vooral bij de industrie. Het is echter  niet waarschijnlijk dat de industrie de Amerikaanse economie laten ontsporen. De VS leunen namelijk  voor 70% op consumentenbestedingen.

Onze visie op de huidige situatie
Op middellange termijn zien wij de groeiverwachtingen van de wereldeconomie als geheel niet drastisch veranderen. Of China met 6,5% of pakweg 3,5%-4,5% groeit zullen we door de onbetrouwbare cijfers nooit exact kunnen vaststellen. Wij gaan echter nog steeds uit van een stevige groei van de Chinese economie op de middellange termijn. Deze groei zal komen uit een overgang naar een economie die meer gericht is op binnenlandse groei dan op goedkope export. Dit is een groeipad dat karakteristiek is voor opkomende landen die groeien naar een volwassenheidsfase. Zelfs als de economie vertraagt kunnen de Chinese autoriteiten nog steeds de transitie begeleiden naar een economie gericht op diensten en op consumptie (die nu 51% van het BBP uitkomen tegenover 40% in 2000). Dat blijkt onder meer uit de met meer dan 10% gegroeide detailhandel.

In ontwikkelde economieën als de Verenigde Staten en Europa is er sprake van autonome groei. Met name Europa als ontwikkelde, niet olieproducerende, regio kan profiteren van de lagere kosten van de inkoop van olie. Deze economieën zijn onafhankelijk van ontwikkelingen in China en zullen daar ook geen nadelige gevolgen van ondervinden. Verder profiteren bedrijven en consumenten van goedkope kredietverlening. Voor bedrijven betekent dit een betere concurrentiepositie en een toenemende binnenlandse vraag. Consumenten profiteren met name van een lagere olieprijs in hun dagelijkse bestedingen. Een besparing op stookkosten en vervoer stelt consumenten in staat om meer te besteden aan andere goederen en diensten.

In Europa is het opkoopprogramma van de Europese centrale bank nog tot en met medio 2017 actief. De ECB heeft het programma zelfs nog verder uitgebreid. Dat betekent dat ook voor langere tijd er sprake blijft van goedkope financiering. De keerzijde voor de consument is dat de rente op spaartegoeden de komende jaren laag zal blijven. Dit kan zorgen voor meer consumptie en ondersteuning van de aandelen en obligatiemarkt.

Hoe reageren wij op deze berichten in relatie tot uw portefeuille?
Wij zijn overtuigd van ons lange termijn beleggingsproces. Dit beleggingsproces is niet gebaseerd op de waan van de dag en zelfs niet afhankelijk van ontwikkelingen die zich over enkele weken of maanden kunnen uitstrekken. Het beleggingsproces dat wij voor u uitvoeren is gebaseerd op groei van en participeren in de wereldeconomie.

Dit betekent dat wij geen aanpassingen aan uw portefeuille op basis van het marktsentiment aanbrengen. De beweeglijkheid van aandelenmarkten is met de start van 2016 toegenomen maar is in historisch perspectief niet extreem hoog. In perioden van toenemende beweeglijkheid zijn wij juist op onze hoede en waken wij voor emotionele korte termijn beslissingen. Wij verwachten in de komende maanden bevestiging van het herstel en de groei van de ontwikkelde markten. Hierdoor zal  de beweeglijkheid van aandelenmarkten kunnen afnemen.

De aandelenpositie in onze beleggingsportefeuilles is sinds medio 2015 licht onderwogen. Wij handhaven vooralsnog deze positie. Opkomende markten maken een groot deel uit van de wereldeconomie. Opkomende markten maken ook een groot deel uit van uw beleggingsportefeuille. Wij handhaven de huidige blootstelling aan opkomende markten, ondanks de onrust op deze markten. De waarderingen van aandelen in de opkomende markten is laag, dat is ook de reden om de blootstelling aan de opkomende markten te handhaven.

Voor de obligatieportefeuille hebben wij sinds 2014 een kortere looptijd ingenomen. Dit betekent dat uw portefeuille minder gevoelig is voor rentebewegingen. De obligatieportefeuille is verder gespreid over Amerikaanse obligaties, obligaties van opkomende landen en hoogrentende obligaties. Dit betekent dat de rente inkomsten van uw obligatieportefeuille hoger zijn dan op een gespreide obligatieportefeuille met alleen Europese obligaties, dit bij een lager renterisico.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of heeft u vragen over uw beleggingsportefeuille? Neemt u dan contact op met Jaco van der Plas.


Uit elkaar… welke verdeling hanteren we en hoe zit het met verknochte goederen?
Huwelijkse voorwaarden of geregistreerd partnerschap met partnervoorwaarden
Er zijn allerlei soorten huwelijkse voorwaarden. Het aardige is dat je alles precies kunt regelen zoals je het wilt hebben en niet vastzit aan een wettelijk standaardsysteem. Hoe het vermogen verdeeld moet worden bij scheiding is afhankelijk van de voorwaarden.

Gemeenschap van goederen of geregistreerd partnerschap zonder partnervoorwaarden
Toen u trouwde in gemeenschap van goederen heeft u afgesproken: “wat van mij is, is van jou en wat van jou is, is van mij”. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden in de gemeenschap vallen en verdeeld moeten worden. Belangrijk hierbij is dat alles gelijkwaardig wordt verdeeld. Onderaan de streep mag dus niemand bevoor- of benadeeld worden. Dit geldt voor spaargelden, schulden, maar ook de auto, caravan, kampeeruitrusting, inboedel  etc.

Uitzondering hierop is vermogen ontvangen onder uitsluitingsclausule. Denk aan een schenking of erfenis die u heeft ontvangen onder uitsluitingsclausule. Dit vermogen blijft buiten de gemeenschap en hoeft bij scheiding niet verdeeld te worden. Maar wat als dit vermogen is opgegaan in het gemeenschappelijke vermogen, bijvoorbeeld aankoop of verbouwing van de eigen woning? Volgende vraag die oprijst, is de woning in waarde gestegen of misschien gedaald? De inbreng van uitgesloten vermogen in een gemeenschappelijk goed dat in waarde fluctueert, heeft namelijk ook invloed op  de waarde van het uitgesloten vermogen bij een scheiding. Vraag uw mediator of financieel adviseur om advies.

Een andere uitzondering op de gemeenschap zijn verknochte goederen en schulden. Wanneer is iets verknocht? Dit zijn goederen en schulden die op bijzondere wijze aan iemand zijn verbonden. De Hoge Raad heeft strenge eisen gesteld aan de voorwaarden van verknochtheid. Zo is een ontslagvergoeding bijvoorbeeld niet verknocht, maar een invaliditeitspensioen wel. Ook smartengeld ten gevolge van een ongeval is verknocht. 

Een juiste verdeling  van het vermogen bij een echtscheiding is niet eenvoudig. Heeft u vragen, dan is Mireille Quatfass, MfN registermediator,  graag bereid antwoord te geven.


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte rente/variabele rente (t/m 5 jaar vast)
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt al geruime tijd haar rentetarieven uitzonderlijk laag. Zij moet er voor zorgen dat de inflatie in de eurozone dichtbij, maar beneden 2% ligt. In februari was er echter sprake van deflatie. Het gemiddelde prijspeil daalde met 0,2% ten opzichte van februari vorig jaar. Dit kwam onder andere door de sterke daling van de olieprijzen. Maar ook zonder beweeglijke prijscomponenten, zoals olie en voedsel, lag de inflatie ver onder de 2%.
Om de tendens van prijsafzwakking te keren, heeft de ECB op 11 maart opnieuw haar rentetarieven verlaagd. Zij paste het tarief voor de refirente aan van 0,05% naar 0,0%. Tijdens de persconferentie na afloop van het renteoverleg gaf ECB-president Draghi aan dat hij geen verdere renteverlagingen voorziet. Toch houden wij er rekening mee dat de ECB aanvullende maatregelen zal treffen als de economie verder verzwakt. De korte hypotheekrente kan dus nog verder dalen.

Verwachtingen voor de lange rente (vanaf 10 jaar vast)
De ECB koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee hoopt de centrale bank de lange rente naar beneden te duwen en de kredietverlening te stimuleren. In combinatie met een verzwakking van de euro moet dat leiden tot een hogere inflatie. Omdat dit proces te traag verloopt, besloot de ECB in maart het opkoopprogramma te vergroten. Tot maart 2017 zal het maandelijks voor EUR 80 mld aan obligaties inslaan. Eerder lag het bedrag nog op EUR 60 mld. Met de aankopen drukt de ECB de lange rente verder omlaag.
De lange rente staat al onder druk door de onrust op de internationale financiële markten. De onzekerheid over de Chinese economie en de grondstoffenprijzen drijft beleggers naar veilig papier zoals overheidsobligaties. Daar komt bij dat de economische cijfers voor de VS tegenvallen. Dit maakt het waarschijnlijk dat de Amerikaanse centrale bank niet dit jaar maar pas in 2017 de rente verhoogt. Dit houdt de lange rente voorlopig laag, zodat ook de lange hypotheekrente laag blijft en wellicht nog verder daalt.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


achtergrond