tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Beleggen

Achtergrond van de onrust op de financiŽle markten


Achtergrond van de onrust op de financiŽle markten
Op alle aandelenbeurzen wordt het koersverloop van de afgelopen dagen vooral bepaald door het nieuws over een mogelijke afkoeling van de Chinese economie. Angst voor tragere groei in China zorgt voor lagere koersen op alle aandelenbeurzen wereldwijd.
Beleggers twijfelen of het huidige groeitempo van de Chinese economie houdbaar is. In 2009 bedroeg deze groei nog bijna 12%. Vanaf dat jaar is het groeitempo afgenomen. Over de eerste helft van 2015 rapporteerde de Chinese economie een groei van 7% ten opzichte van een jaar eerder.
Beleggers twijfelen aan de kwaliteit van deze statistiek. Zij denken dat de werkelijke groei (al) lager ligt. Een harde landing van de Chinese economie (een snelle draai van groei naar zeer langzame groei, stilstand of zelfs recessie) zien zij als een mogelijk risico voor de wereldeconomie. Samen met deflatie in de Eurozone zou dit er toe kunnen leiden dat onder meer ook de VS in een recessie wordt geduwd. China is een grote afnemer van grondstoffen. Daardoor zien we ook koersdalingen op de grondstoffenmarkten, waaronder de olieprijs. Dit is weer nadelig voor opkomende markten, die op hun beurt voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van grondstoffen. De wereldwijde aandelen index (MSCI World Index) is na een plus van 14,72% over dit jaar eind mei teruggezakt naar een plus van 1,45% voor dit jaar per 18 september. De beurzen in de opkomende landen hebben echter zwaardere verliezen geleden. De MSCI Emerging Markets Index is met 7,7% gedaald dit jaar tot nu toe.

De obligatiemarkten hebben in Europa en de VS nauwelijks op de dalingen van de aandelenbeurzen gereageerd. De ontwikkelingen op de obligatiemarkten worden vrijwel volledig gestuurd door de beslissingen van de FED (Amerikaanse centrale bank). Afgelopen donderdag heeft de FED besloten (met een nipte meerderheid) om de rente nog niet te verhogen. Wij zijn van mening dat een renteverhoging niet lang meer op zich laat wachten, gezien de nipte meerderheid in het bestuur van de FED. Wellicht was een renteverhoging ook beter geweest voor de rust op de financiële markten, omdat investeerders dan weten waar men aan toe is. De obligatiemarkt heeft in de afgelopen maand nauwelijks rendement opgeleverd (0,0% in september en -0,3% over het gehele jaar, Barclays Euro Aggregate Bond). Ook hier geldt dat de obligatiemarkten in de opkomende markten stevige verliezen hebben geleden. Veel beleggers hebben geld uit de opkomende markten onttrokken, waardoor de obligatiekoersen in die landen gedaald zijn.


Beleid van QP Advies
QP Advies heeft in maart dit jaar de  portefeuilles van haar klanten herwogen en het belang in aandelen teruggebracht. Onderdeel van ons beleid is geen beslissingen te nemen op basis van emoties. Op dit moment lijkt er sprake te zijn van een paniektoestand op de beurzen. De vraag is of hierdoor een overreactie ontstaat, die later leidt tot een herstel. Omdat we dit niet kunnen voorspellen, hebben we besloten op dit moment geen aanpassingen in de portefeuilles van onze klanten te doen. De huidige verdeling van de beleggingen sluit volgens ons goed aan bij de huidige situatie op de financiële markten.

Uiteraard monitoren we de portefeuilles van onze klanten dagelijks. Dalen de koersen verder, dan beslissen we over het vergroten van het aandelenbelang. We kopen dan dus – een klein belang – aandelen aan op die lagere koersniveaus, waarbij we – een klein belang – obligaties en liquiditeiten verkopen.

Ook als koersen niet verder dalen, of zelfs herstellen, kunnen we besluiten tot een herweging van het aandelenbelang. Bij een herweging beoordelen wij altijd of het risico van de portefeuille als geheel binnen de door ons gestelde grenzen blijft.

Uw persoonlijke situatie kan echter aanleiding zijn om, juist nu de financiële markten wat zijn gedaald, extra te investeren in uw portefeuille. Dit is volledig afhankelijk van de doelstelling die u heeft met uw portefeuille en uw beleggingshorizon (de periode die u nog heeft om te beleggen)!

De rendementen van onze portefeuilles in 2015 zijn stabiel. De defensieve portefeuille heeft een negatief rendement van 1,1% over dit jaar. Het negatieve rendement is veroorzaakt door de (overigens beperkte) beleggingen in de opkomende markten en het hoge belang in de obligaties.

De neutrale portefeuille heeft een negatief rendement van 1,0% over dit jaar. Ook dit negatieve rendement is veroorzaakt door de (overigens beperkte) beleggingen in de opkomende markten en het hoge belang in de obligaties.

De offensieve portefeuille heeft een negatief rendement van 0,14% over dit jaar, terwijl de zeer offensieve portefeuille een positief rendement van 0,4% over dit jaar heeft behaald. De hogere rendementen voor de offensieve een zeer offensieve portefeuille ten opzichte van de defensieve en de neutrale portefeuille worden veroorzaakt door het hogere belang in aandelen en vastgoed. Juist deze twee beleggingscategorieën lieten een beter rendement zien dan de obligaties.

Alle rendementen zijn na kosten. Indien u vragen heeft, zijn wij graag bereid deze vragen te beantwoorden. Ook wanneer u wenst te starten met het opbouwen van vermogen, kunt u contact met ons opnemen.


achtergrond