tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

September 2013

Op de hoogte
In de diepte | Voordelen van Vermogensplanning
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Op de hoogte
Uitkering zwangerschapsregeling bij arbeidsongeschiktheids verzekering ten onrechte belast
Vrouwelijke zzp-ers die een zwangerschapsuitkering van het UWV en/ of  een particuliere arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen tijdens het zwangerschapsverlof, hebben ten onrechte inkomstenbelasting betaald over de uitkeringen. De belastingadviseursvereniging NOAB stelt dit op grond van een verklaring van de Belastingdienst.

Zwangerschap is namelijk geen ziekte en in die zin geen arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van ziekte. Een kennisgroep binnen de Belastingdienst heeft zich dan ook op het standpunt gesteld dat er geen grondslag is voor heffing van inkomstenbelasting over zwangerschapsuitkeringen.

Indien u als zelfstandige in de afgelopen jaren een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft gehad op grond van zwangerschap, kunt u de afgedragen inkomstenbelasting terugvorderen. Door middel van een ambtshalve verzoek bij uw belastingadviseur kunt u bedragen terugvorderen tot vijf jaar na het einde van het jaar van de definitieve aanslag. Indien u hulp nodig heeft bij het terugvorderen, kunt u contact opnemen met uw adviseur van QP Advies.

Ledencertificaten van de Rabobank
Vanwege de onrust in de afgelopen maanden over de Ledencertificaten heeft de Rabobank onlangs alle houders van deze Ledencertificaten een brief gestuurd. In de maanden januari tot en met juni zijn het aantal verkochte Ledencertificaten toegenomen van 3,5 miljoen stukken tot ruim 15 miljoen stukken. De enorme stijging van het aantal verkochte Ledencertificaten moet vooral worden gezocht in de onrust die is ontstaan rondom de nationalisering van de SNS Bank, de gebeurtenissen in Cyprus en de verwachte boete die de Rabobank gaat krijgen voor haar aandeel in het Libor-schandaal.

Heeft u ook Ledencertificaten bij de Rabobank? Dan is het belangrijk om verder te lezen, want de Ledencertificaten zijn geen spaarproducten zoals velen denken. De Rabobank Ledencertificaten zijn vergelijkbaar met een achtergestelde obligatie. Kortom, als de Rabobank failliet zou gaan, staat de certificaathouder zo’n beetje achter aan in de rij van schuldeisers. Een recent bekend voorbeeld zijn de achtergestelde obligaties aan de SNS. Ondanks dat de procedure voor SNS bij de Raad van State nog loopt is het nu zo dat de eigenaars van de obligaties niets ontvangen.

In de brief waarschuwt de Rabobank haar beleggers om niet meer dan 20% van de totale beleggingen aan te houden in Ledencertificaten. In de praktijk blijkt dat veel certificaathouders soms wel 100% van het belegd vermogen hebben belegd in de Ledencertificaten. Een belangrijk onderdeel van een goed vermogensplan  (zeker bij een laag risico of een neutrale portefeuille) is spreiden, spreiden en u raad het al spreiden.  Dit kan gebeuren door veel verschillende deposito’s, veel obligaties en veel losse aandelen aan te kopen. Maar ook makkelijker door te beleggen in beleggingsfondsen.
Om een voorbeeld te geven, het Dimensional Global Short Fixed Income Fund belegd in 116 verschillende obligaties waarvan 58% in AAA obligaties en 42% in AA obligaties (Rabobank heeft momenteel een AA rating).  Door uw vermogen in meerdere fondsen te beleggen (stel 10) kunt u een spreiding realiseren van meer dan 1000 bedrijven. Als er vervolgens één bedrijf failliet zou gaan, heeft dat een beduidend mindere invloed op uw portefeuille dan wanneer dat het ene bedrijf failliet gaat waarin u voor 100% in belegd.

Nu verwachten wij niet dat Rabobank op zeer korte termijn failliet gaat. Maar wij adviseren u wel contact op te nemen met uw adviseur van QP Advies. Als vermogensplanner kan hij u helpen bij het opbouwen van een juist gespreide beleggingsportefeuille, waarbij uw wensen en doelen en de daarbij behorende risicoacceptatie centraal staan. Zorg dat uw beleggingen gespreid zijn en wed niet op één paard. Want hoe onwaarschijnlijk ook, dat ene paard kan ook struikelen.

Lees meer over de ledencertificaten van de Rabobank op http://www.boutiquevermogenplanners.nl/2013/09/11/verbazing-rabobank-leden-certificaten/.

Raad voor de rechtspraak positief over wetsvoorstellen mediation
Het is goed dat mensen worden gestimuleerd mediation te kiezen als middel om hun geschillen op te lossen als hun zaak zich daarvoor leent. Cruciaal is dat mediation vrijwillig blijft. Alleen als beide partijen bereid zijn deel te nemen, maakt mediation kans van slagen. Het belang van de rechtzoekende moet steeds voorop staan en de toegang tot de rechter moet daarbij altijd gewaarborgd zijn. Dat staat in het advies van de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van initiatiefwetsvoorstellen van VVD-Kamerlid Van der Steur. Hij wil met zijn voorstellen mediation een formele status geven.
Mediation is het buiten de rechter om regelen van een dispuut. Een echtpaar dat gaat scheiden en er niet in slaagt samen de omgangregeling met kinderen of de alimentatie te regelen, kan de rechter om een uitspraak vragen. Wat ook kan, is dat het echtpaar met een mediator om tafel gaat zitten om te kijken of een uitspraak van de rechter echt nodig is. In de regel is een gang naar de rechter duurder dan een bemiddelingstraject. Ook rechters verwijzen door naar mediators als ze dat kansrijk achten.

Een punt van zorg van de Raad is een te sterke juridisering van mediation. De eisen waaraan een geregistreerde mediator volgens de wetsvoorstellen zal moeten voldoen, lijken juridische kennis en een specialisatie op rechtsgebieden als uitgangspunt te hebben. Die kennis is belangrijk, maar de Raad meent dat juist de bijdrage van gedragskundige disciplines, zoals psychologie en orthopedagogie, waardevol is. Daarnaast speelt dat partijen die de gang naar de rechter maken, vaak al hoog oplopende ruzie hebben. Indien deze zaken naar mediation worden verwezen, vergt dit ook andere dan juridische vaardigheden van de mediator. De Raad meent dat de kracht van mediation nu juist gelegen is in het feit dat het niet alleen over juridische posities gaat.
Bron: www.rechtspraak.nl

Special Echtscheiding en Mediation
Mediation is heel zinvol bij een echtscheiding of ontbinding samenleving. U bevindt zich in een achtbaan van emoties. Terwijl er juist op korte termijn veel zaken geregeld moeten worden. Voor veel van deze zaken kunt u advies nodig hebben van uw financieel adviseur, denk aan de eigen woning en de hypotheek, de verdeling van vermogen, verdeling van pensioenrechten etc. Dit maakt de combinatie van een mediator en een financieel planner zo uniek. QP Advies biedt deze combinatie. Binnenkort ontvangt u een speciale editie van de nieuwsbrief gericht op de echtscheiding en mediation. 

Restschuld woning. Wat te doen?
U heeft een restschuld voor uw eigen woning als uw eigenwoningschuld (bedrag waarover u hypotheekrente mag aftrekken), hoger is dan de verkoopprijs van uw woning. Van de verkoopprijs mogen de verkoopkosten van uw woning, zoals bijvoorbeeld makelaarskosten, afgehaald worden.

De betaalde rente en kosten over de restschuld mag u tot maximaal 10 jaar na de verkoopdatum van de woning aftrekken. Deze regel geldt als de eigen woning is verkocht in de periode van 29 oktober 2012 tot 1 januari 2018. Het maakt hierbij niet uit of u een andere eigen woning koop of gaat huren. Er worden fiscaal gezien geen voorwaarden gesteld met betrekking tot de aflossing van deze schuld. Geldverstrekkers stellen overigens over het algemeen wel voorwaarden met betrekking tot de aflossing van de lening.

Naast het afsluiten van een hypotheek (alleen mogelijk als u een andere woning gekocht heeft) om de restschuld te financieren, zijn er nog een aantal andere oplossingen:
• Restschuld aflossen met eigen spaargeld
• Restschuld aflossen met de gekoppelde kapitaalverzekering of spaar-/beleggersrekening eigen woning
• Restschuld financieren in een doorlopend krediet of persoonlijke lening

Met name het aflossen van de restschuld met een gekoppelde kapitaalverzekering of spaar-/beleggersrekening eigen woning kan fiscale gevolgen hebben. Het is belangrijk om deze optie, maar ook de andere opties,  door te spreken met uw adviseur.

In de afgelopen weken is er over gesproken om de eventuele restschuld ook te laten vallen onder de Nationale Hypotheek Garantie. OP het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, was daarover echter nog geen zekerheid.


In de diepte | Voordelen van Vermogensplanning
Wat zijn voor u de voordelen van Vermogensplanning?
QP Advies is specialist in Vermogensplanning. Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van Vermogensplanning? Vermogensplanning is een combinatie van Financiële Planning en Vermogens Advies. In deze bijdrage ga ik in op de voordelen van Financiële Planning en de combinatie van Financiële Planning met Vermogens Advies.

Financiële Planning
Voor de adviseurs van QP Advies is Financiële Planning  het beheren van uw gehele financiële strategie; van uw wensen en doelstellingen, budget advies om uw huidige levensstijl te behouden en vermogensadvies om uw toekomstige levensstijl veilig te stellen, tot vermogensoverdracht (estate planning).

Uit Amerikaans onderzoek (Ameriprise eind 2009) blijkt dat Financiële Planning klanten rust, zekerheid en stabiliteit geven. Ongeveer 93% van de cliënten met een Financieel Plan voelt zich financieel goed voorbereid op de toekomst, dit ten opzichte van 70% van de cliënten zonder Financieel Plan. En maar liefst 74% van de cliënten met een Financieel Plan heeft zich tijdens de kredietcrisis geen zorgen gemaakt over de financiële toekomst.

Waardevol Vermogens Advies geïntegreerd in Financiële Planning
Uit studies blijkt dat er een verschil is tussen de rendementen die beleggingsfondsen realiseren en de rendementen die beleggers behalen die in deze beleggingsfondsen investeren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gedrag van beleggers. Beleggers kopen vaak fondsen op een hoog niveau, terwijl fondsen verkocht worden op een laag niveau. Tijdens de Drie-Dwaze-Bijenkorfdagen kopen beleggers goedkoop in en rolt de kudde koopziek over elkaar heen, terwijl het 100 meter verderop op Beursplein 5 rustig blijft op uitverkoopdagen. Pas als de koersen weer hoog staan en iedereen weer over beleggen praat, komen de kopers terug. Dan wordt het druk en overdrijven de prijzen. Dit heet behavioral finance. Emotie wint het van de ratio.

In de recente beursgeschiedenis was dit gedrag overduidelijk zichtbaar. In 2008, 2009 en gedurende bijna geheel 2010 stapten veel beleggers uit de financiële markten. In de maand december 2010 werd er voor meer dan $ 10,6 biljoen verkocht aan aandelenbeleggingsfondsen. Dit terwijl de aandelenmarkten in 2008 en begin 2009 sterk gedaald waren.  Maar in januari 2011, dus slechts één maand later, werd ongeveer $ 30 biljoen aangekocht. Deze aankopen volgde op een periode met bijna 100% winst sinds het laagste punt van de Amerikaanse aandelenmarkten in 2009. Dat is dus slechte timing als gevolg van emotie.

QP Advies gelooft niet dat haar Financieel Planners alwetende beleggers zijn, die de beurs altijd weten te verslaan door de juiste fondsen te selecteren. De Financieel Planners van QP Advies zijn Vermogensplanners. De werkelijke toegevoegde waarde is dat wij u bij de les houden, uw wensen en doelstellingen centraal zetten die we hebben vastgesteld in uw Financieel Plan, het Financieel Plan aan te passen aan veranderende persoonlijke omstandigheden en veranderende (fiscale) wetgeving, uw verdeling over de beleggingscategorieën daarop af te stemmen en ervoor te zorgen dat u uw gewenste levensstijl kunt behouden of behalen. Dat kan door u te behoeden voor het laag kopen en hoog verkopen van beleggingen en de ratio centraal te zetten in plaats van de emotie. Uit Amerikaans onderzoek (2012, Morningstar, David Blanchett) blijkt dat op die manier een vermogensplanner 1,82% extra rendement per jaar oplevert ten opzichte van het zelf beleggen door cliënten.

Bovendien zijn de Vermogensplanners van QP Advies onafhankelijk, waardoor zij kunnen kiezen uit de beste beleggingsfondsen die beschikbaar zijn. En dat zijn per definitie niet de huisfondsen van de (groot)banken. Om de beste oplossing voor uw portefeuille te vinden, bezoekt het team van QP Advies fondsenhuizen, fondsenmanagers en bijeenkomsten waar economische analyses worden besproken. Daarnaast kopen wij advies in bij onafhankelijke analysebureaus om u zo goed mogelijk te adviseren over uw Financiële Planning  en uw vermogen.

Het voordeel van de integratie van Vermogens Advies in Financiële Planning is dat uw vermogensopbouw volledig is afgestemd op uw situatie, wensen en doelstellingen. Dat uw verdeling over de beleggingscategorieën daarop is afgestemd zodat u uw gewenste levensstijl kunt behouden of behalen. Zonder dat u onnodig teveel risico neemt om uw wensen en doelstellingen te behalen.  Het geeft u rust en vertrouwen.

Wilt u meer weten over Vermogensplanning? Neemt u dan contact op met QP Advies.


Renteverwachting hypotheken
Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de ontwikkeling van de rente en de verwachtingen omtrent de richting van de rente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
Begin september heeft de Europese Centrale Bank (ECB) haar beleidsrente, zoals verwacht, niet aangepast. De president van de ECB, Draghi, gaf aan dat er wordt verwacht dat de beleidsrente nog enige tijd gelijk zal blijven of zal dalen. Dit komt door de lage inflatieverwachting en de zwakke Europese economie. De Europese economie laat echter wel vooruitgang zien. Dat kan de rente in de toekomst opdrijven.

Voor de komende periode verwachten wij echter nog geen stijgende korte rente.

Verwachtingen voor de lange rente
De langlopende rente heeft de afgelopen periode een stijgend verloop laten zien. Dit komt door de positieve macro-economische cijfers in Europa en in de VS. Door de herstellende economie in de VS, wordt verwacht dat de Amerikaanse Centrale Bank haar maandelijkse obligatieaankopen gaat afbouwen. In Duitsland is de rente (tienjaars Bund) van net iets onder 1,2% naar net onder de 2% gestegen. De afgelopen twaalf maanden bedroeg de rente gemiddeld 1,5%. Daartegenover hebben de ontwikkelingen in Syrië onrust gebracht op de financiële markten.

Op basis hiervan verwachten wij dat de langlopende rente de komende weken ongeveer gelijk zal blijven of licht kan stijgen.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Onderstaand geven wij u een overzicht van de internetspaarrekening die QP Advies u kan aanbieden. De banken die deze rekeningen aanbieden zijn allen aangesloten bij een collectieve garantieregeling. Voor een compleet overzicht geven wij ook de rentestand van de betreffende rekeningen per juni 2013.

Bank Huidige rente Juni     Bijzonderheden
Argenta spaarrekening 1,85% 1,95% Geen
Argenta Jongerenrek. 2,0% 2,1% < 18 jaar
Delta Lloyd renterek. 1,5% 1,5% Geen
Reaal Loyaalsparen 1,65% 1,75% Maandelijkse storting € 50-
€ 500
Reaal Plussparen 1,75% 1,85% Minimaal spaarsaldo
€ 10.000
Zwitserleven 1,9% - Maandelijkse storting € 100-
€ 1.000

Indien u een internetspaarrekening wilt openen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de aanvraag voor u in orde maken.


achtergrond