tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Mediation

Wat is het?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarin partijen in overleg tot een oplossing van hun geschil komen onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige bemiddelaar. De mediator begeleidt de gesprekken en geeft een beter inzicht in de kwestie. U kunt aan mediation denken wanneer u een conflict heeft met personen met wie u in de toekomst te maken blijft houden. Dit kan bijvoorbeeld een conflict zijn binnen de familie over een nalatenschap, de afhandeling van een echtscheiding, een burenruzie of een conflict binnen een bestuur of met een zakenpartner. Een voorwaarde voor mediation is dat alle betrokken partijen willen meewerken om uiteindelijk samen tot een duurzame oplossing te komen.

Mediation bij echtscheiding
Indien u besluit uit elkaar te gaan, gaat dit veelal gepaard met emoties. Het gezin valt uiteen, zekerheden vallen weg en twijfel over belangrijke beslissingen ontstaan. Kortom een periode van verdriet, boosheid, teleurstelling, frustratie en onzekerheden. Toch moeten er veel zaken geregeld worden in vaak een kort tijdsbestek. Denk aan; wie gaat waar wonen, wie betaalt wat, eventuele verkoop van de gezamenlijke woning, hoe regelen we de zorg voor de kinderen, verdeling van het vermogen, verdeling van de pensioenrechten etc. Daarbij is het belangrijk om inzage te hebben in de (toekomstige) financiële situatie.

Met een aantal gesprekken probeert u samen, met de hulp van de mediator, tot overeenstemming te komen en afspraken te maken. De mediator begeleidt u hierbij en helpt u om op een constructieve wijze met elkaar te communiceren. Mediation geeft u beiden de kans uw eigen belangen helder in beeld te krijgen, waardoor het mogelijk is om oplossingen te creëren die voor u beiden acceptabel zijn. Een groot voordeel van scheidingsmediation is dat u samen beslist over wat er gaat gebeuren na de scheiding en dat het niet wordt bepaald door een rechter. Wij geloven in de sterke band en onvoorwaardelijke liefde tussen ouders en kinderen en zijn er dan ook van overtuigd dat ouders die gescheiden van elkaar leven hun kinderen een veilig thuis en een liefdevolle toekomst kunnen bieden.

Waarom Mireille Quatfass als mediator?
Het belangrijkste bij mediation is het vertrouwen in de mediator. Hoe gaat de mediator te werk, neemt de mediator mij serieus, word ik gehoord, stelt de mediator zich onpartijdig op. Kortom heeft u een goed gevoel bij de mediator. Tijdens de eerste vrijblijvende kennismaking krijgt u de kans om een eerste indruk van mij te krijgen, krijgt u uitleg over het mediationtraject, hoe ik te werk ga en kan ik enkele vragen beantwoorden. U besluit samen of we met elkaar verder gaan.

Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe belangrijk het is voor de kinderen dat het “gewone” leven doorgaat. Dat ze niet te maken krijgen met een loyaliteitsconflict, dat ze van allebei de ouders evenveel mogen houden en dat ze niet het gevoel krijgen te moeten kiezen. Als partners kan je besluiten om uit elkaar te gaan, maar als ouders blijf je altijd samen verantwoordelijk voor de kinderen. Kinderen willen gehoord worden, willen serieus genomen worden en willen weten waar ze aan toe zijn. Als mediator zal ik hier uitgebreid bij stil staan en u begeleiden in dit emotionele, maar zeer belangrijke traject.

In oktober 2013 heb ik mijn opleiding tot mediator afgerond bij Hogeschool Leiden en sinds februari 2014 sta ik ingeschreven in het register van Mediators federatie Nederland, voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI). De registermediator staat garant voor kwaliteit, deskundigheid en vaardigheid. Sinds die tijd voer ik mijn werk als mediator met enorm veel inzet en enthousiasme uit.

Hoe doen wij het?
Bij mediation spelen emoties een grote rol. Het is van groot belang dat de emoties als eerste aan de orde komen. Daarna kan er gewerkt worden aan oplossingen.

De eerste kennismaking met de mediator duurt een half uur en is vrijblijvend en kosteloos. Na deze eerste kennismaking besluit u samen of we met elkaar verder gaan. Soms is het nodig om het kennismakingsgesprek afzonderlijk met elkaar te voeren. Dan geldt dat u beiden een kennismakingsgesprek van een half uur heeft.

Hoeveel gesprekken nodig zijn is vooraf niet goed in te schatten. Gemiddeld neemt een echtscheiding tussen de 3 en 7 bijeenkomsten in beslag. Een bijeenkomst duurt veelal 1½ tot 2 uur. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij ons op kantoor of bij u thuis. Het uurtarief bedraagt € 130,00 exclusief BTW.

Samenwerking met een financieel planner
Wij geloven in de combinatie van een mediator en een financieel planner, zeker bij een echtscheiding waarbij sprake is van een koopwoning en/of eigen onderneming. Omdat wij alles onder één dak hebben  is er een unieke samenwerking, kunnen wij snel schakelen en heeft u snel antwoord op belangrijke vragen. Hierdoor bent u beter in staat om oplossingen te bedenken en beslissingen te nemen. Denk aan: Welke gevolgen heeft de verkoop van de gezamenlijke woning? Hoe zit het met het betalen van de hypotheekrente en de renteaftrek zolang de woning in de verkoop staat? Is het mogelijk dat een van beide in de woning blijft wonen? Hoe kunnen we ons vermogen het eerlijkst verdelen? Hoe zit het met fiscaal partnerschap? Hoe kunnen we bestaande verzekeringen het beste verdelen? Hoe verrekenen we onze pensioenrechten? Wat is ons netto besteedbaar inkomen na de scheiding? Voor antwoorden op deze vragen kan een financieel planner van QP Advies ingeschakeld worden. Vanzelfsprekend wordt de financieel planner alleen gevraagd indien u hier behoefte aan heeft. Dat is de kracht van mediation en financiële planning onder één dak.
achtergrond